Aplikacja potwierdzająca autentyczność

Darmowa aplikacja identyfikuje status podrobionego lub przedawnionego certyfikatu. Użytkownik otrzymuje możliwość zgłoszenia podrobionego produktu. Należy pamiętać, że aplikacje innych producentów mogą nie być zdolne do identyfikacji weryfikacji kodów ChecktoCashup®.