CheckDoc™ on digi- või tavadokumendi ehtsuse kontrollimise süsteem

Tänapäevases maailmas on palju erinevaid paberdokumentide kaitseviise. Selleks kasutatakse füüsilisi, keemilisi ja graafilisi meetodeid ning nende kaitsemeetodite kombinatsioone.Elektroonsete, digitaalselt allkirjastatud dokumentide puhul on olemas ka erinevad kaitsesüsteemid, -viisid ja -tasemed ebaseadusliku taastoomise vastu.

Nendel süsteemidel on piisav kaitsetase, aga ainult elektroonsete dokumentide osas. Maailmas eksisteerib hulgaliselt erinevaid, sageli mitteühilduvaid dokumentide digiallkirja süsteeme. Kui aga tekib vajadus elektroonne dokument välja printida, siis kaob antud dokumendi digiallkirja kaitse automaatselt, s.t sellist dokumenti on lihtne võltsida. Füüsiliste dokumentide kaitse on kulukas moodus, mis nõuab eriseadmeid ja oskusi.

CheckDoc süsteem on universaalne ja kindel viis füüsiliste ja digidokumentide ehtsuse kontrollimiseks, kus kasutatakse ChecktoCashup® spetsialistide poolt välja töötatud unikaalset patenteeritud tehnoloogiat. Digidokumendi tuvastamiseks tuleb kasutada kolmandate isikute teenuseid.