CHECKCERTIFICATE™ unikalne rozwiązanie do szyfrowania i oznaczania certyfikatów wyrobów przez producenta.. SYSTEM UPRASZCZA KONTROLĘ WYDAWANYCH CERTYFIKATÓW, ICH WAŻNOŚĆ, A TAKŻE ZNACZNIE ZWIĘKSZA ILOŚĆ DOSTARCZONEJ INFORMACJI.