CHECKDOC™ to system umożliwiający sprawdzanie dokumentów podpisanych cyfrowo lub fizycznie.

Istnieje wiele sposobów ochrony cennych dokumentów na dysku – papierze – nośniku. W tym celu stosuje się metody fizyczne, chemiczne lub graficznie – oddzielnie lub w połączeniu. Dostępne są również inne systemy oraz poziomy ochrony przed nieautoryzowanym powielaniem przeznaczone dla dokumentów elektronicznych podpisanych cyfrowo.

Te systemy są całkowicie bezpieczne, ale jedynie w kwestii ochrony dokumentów elektronicznych. Istnieją różne, często niekompatybilne systemy podpisów cyfrowych. Jeśli muszą państwo wydrukować taki dokument, ochrona jego podpisu cyfrowego znika, a dokument bardzo łatwo sfałszować. Ochrona dokumentów fizycznych jest kosztowna, wymaga specjalnego sprzętu i umiejętności.

CheckDoc to uniwersalna i niezawodna metoda sprawdzania autentyczności wydruków oraz dokumentów elektronicznych przy użyciu unikalnej opatentowanej technologii stworzonej przez ChecktoCashup®. Identyfikacja dokumentu elektronicznego wymaga usług dostarczonych przez osoby trzecie.